Dokumentation  
  Forside/valgprogram  
  MdrsDFer  
  Videoer KV2013  
  Videoer KV2017  
temp0013_sec_t_lef
temp0013_but  Velkommen til Dansk Folkeparti på Ærø
temp0013_sec_t_rig
     
temp0013_sec_b_lef   temp0013_sec_b_rig

temp0013_sec_t_lef
temp0013_but   
temp0013_sec_t_rig
     
temp0013_sec_b_lef   temp0013_sec_b_rig

temp0013_sec_t_lef
temp0013_but   Kontaktperson
temp0013_sec_t_rig
 

Flemming Boye

Sølvgade 22

5960 Marstal

Tlf.: 51259241

fbo@aeroekommune.dk

 
temp0013_sec_b_lef   temp0013_sec_b_rig
 

Velkommen til vores ærøske hjemmeside

KV2017 valgprogram – opdateret: 11. november 2017

Færger

 

 • Maksimal støtte til ÆrøXpressen - tilgængelighed og udvikling forbedres med færgefart fra Marstal, Ærøskøbing og Søby
 • Bedre pendlermuligheder også fra Marstal med forkortet rejsetid til fastlandet
 • Klar politisk opbakning til opgraderingen af Spodsbjerg-Taars-forbindelsen

Se youtube-videoen

 


Veje

 • Flere penge til vejvedligehold
 • Udbygning af cykelstierne på Ærø
 • Bedre parkeringsforhold i bykernerne (Marstal og Ærøskøbing)

Sundhed

 • Vedvarende indsats for bevarelse og udvikling af sygehuset og andre sundhedstilbud
 • Hjemmehjælperne kører ud fra deres bopæl: Mere tid hos de ældre, fremfor på landevejene
 • Bevar sundhedshuset i Marstal med alle funktioner inkl. lægerne
 • Revurdering af bemandingen på bl.a. bofællesskabet Æblelunden
 

Sport og fritid

 • Ny tennisbane
 • Badeskur på Eriks Hale til vinterbaderne – eventuelt i forbindelse med handikaptoilet
 • Økonomien i Ærøhallen bør sikres

Turisme

 • Opgradering af Marstal Campingplads til tre stjerner
 • Offentlige, udendørs motionsredskaber nær de kommunale lystbådehavne

Erhverv

 • Maksimal støtte til Marstal Navigationsskole
 • Effektiv opbakning til værfterne og andre private maritime virksomheder
 • Søby Havn bør udvides med staten som væsentligste bidragsyder

Byudvikling

 • Etablering af sommerhusområder
 • Konsekvent brug af nedrivningspuljer – med forøget vægt på synlighed fra de mest trafikerede veje
 • Bedre løbende vedligehold af kommunens bygninger
 • Renovering af byrum som f.eks. Marstal Torv og parkeringspladsen i Toldbodgade
 • Gang- og cykelsti rundt om Marstals landside

Børn og unge

 • Nedsættelse af priserne i dagpleje og vuggestuer
 • Eleverne på vores kommunale folkeskole får eksamensresultater over landsgennemsnittet, og det skal vi fortsat understøtte

Ældre

 • Flere demenspladser på plejehjemmene ved gradvis omlægning af Marstal Ældrecenter
 • Fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet f.eks. vedr. hjemmehjælp – og forbedringer på udvalgte områder
 • Kan storkøkkenet på Marstal Ældrecenter udnyttes bedre til f.eks. skole- og færgemad?

Diverse

 • Ærø bør forblive en selvstændig kommune
 • Aktiv understøttelse af frivilligt arbejde ifm. kommunens institutioner
 • Bevaring af brandstationen i Marstal
 • Gerne havvindmøllepark syd for Vejsnæs
 • Nej tak til asylcentre, dem der har behov skal hjælpes i deres egen region


Besøg vores web igen senere - der arbejdes på lidt flere videoer, bl.a. om vandet.


Kandidater til valget den 21. november 2017 (sideordnet opstilling) 

1. Flemming Boye

2. Anne Lykke Arrias

3. Bente Friis Andersen

4. Ellis Busk

5. Inger M. Ziegler

 

 

 

 
 

Fra venstre side: Inger Ziegler, Anne Lykke Arris, Bente Friis Andersen, Ellis Busk og Flemming Boye   
 

Kommunalbestyrelsesmedlem siden 2014 

  

Flemming Boye

Sølvgade 22

Marstal

Mob. 51259241

fbo@aeroekommune.dk

 

Advarsel:

Ovenstående video er fra 2013!